NO BORING JUST ENTERTAINMENT ENJOY

Thursday, 27 August 2015

FLOWERS KOLAM


Share:

BOLLYWOOD ACTRESS ALIA BEAUTYShare:

LOVELY BEAUTY SONAM KAPOORShare:

BEAUTIFUL SMILY SONAM KAPOORShare:

SIZZLING ALIA THE CHEEKY BEAUTY
Share:

CRAZY WANTED ALIA BHATShare:

BAD TIMING GURU


Share:

Wednesday, 26 August 2015

GAJENDRA MOKSHAM - LORD SRI MAHA VISHNU'S PURANA STORY IN TELUGU


స్థానబలిమి.....గజేంద్ర మోక్షం !
.
నీళ్లలోన మొసలి నిగిడి ఏనుగుబట్టు

బైటకుక్క చేత భంగపడును


స్థానబలిమిగాని తన బలిమి కాదయా

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ!


నీటి నుంచి బయటపడ్డ మొసలిని కుక్క కూడా బాధిస్తుంది. 
అదే నీళ్లలోని మొసలి ఏనుగును కూడా పీడించగలదు. 
ఈ అర్ధాన్ని తెలియచేసే పురాణగాథే భాగవతంలోని గజేంద్ర మోక్షం కథ.

త్రికూట పర్వతం చుట్టు పక్కల, పర్వతం మీద దట్టమైన అరణ్యాలు లెక్కకు మించి ఉండేవి. అందు ఒకానొక అరణ్యంలో మదపుటేనుగుల సమూహం ఒకటి ఉండేది. ఆ గజమూహం స్వేచ్ఛగా అరణ్యాన విహరిస్తూ, చిన్న,చిన్న జలాశయాలలో నీటిని తమ తొండాలలో నింపుకుని, వీపులమీద జల్లుకుంటూ, పండ్లను, కాయలను తింటూ జీవిస్తుండేవి. ఆ ఏనుగు సమూహం యొక్క రాజు మిక్కిలి మదించినవాడై, గర్వంతో, అహంకారంతో విహరిస్తుండేవాడు. ఒకనాడు అరణ్యంలోని సరస్సులో తన పరివారంతో జలకాలాడటానికి ఆ గజేంద్రుడు ప్రవేశించగా, అచ్చటే ఉన్న మకరీంద్రుడు తన బలిష్టమైన దంతాలతో ఏనుగు కాళ్ళను పట్టుకున్నాడు. కరి భూచరజీవులన్నింటిలోకి పెద్దది. దాని పదఘట్టనతో అది జీవులను హతమార్చగలదు. బలమైన దంతాలతో పొడిచి, అతిశక్తివంతమైన తొండముతో చుట్టి విసిరివేసి చంపగలదు. కానీ నీటిలోని మొసలి గజేంద్రుని కంటే బలమైనది. అది గజరాజుని చీల్చి, తోకతో కొట్టి బాధించి మరణసదృశంగా చేయగలిగిందంటే అది స్థానబలంకాక మరియేమిటి?

తాను బలశాలినని గర్వపడే గజేంద్రుడు తన శక్తినంతా వినియోగించి మొసలి బారి నుండి విడిపించుకోవడానికి శతవిధాల ప్రయత్నించాడు. గజేంద్రుని పరివారం నిలబడి చోద్యం చూడటం తప్ప మరియేమి చేయలేకున్నాయి. మొసలి గజమును నీటిలోకి, గజేంద్రుడు మకరిని బయటకు లాగుతూ వేయి సంవత్సరములు నిర్విరామంగా పోరాడాయి. క్రమం, క్రమంగా గజేంద్రుని శక్తి క్షీణించ సాగెను.

లావొక్కింతయులేదు ధైర్వము విలోలంబయ్యె ప్రాణంబులన్

ఠావుల్ దప్పెను మూర్ఛవచ్చెతనువున్ డస్సెన్ శ్రమంబయ్యెడిన్

నీవే తప్పనితఃపరంబెరుగ మన్నింపన్ దగున్ దీనునిన్

రావే ఈశ్వరా! కావవే వరద సంరక్షించు భద్రాత్మకా!

అంటూ తనను రక్షించవల్సిందిగా ఆ శ్రీహరిని శరణువేడుకున్నాడు. భక్తుని ఆర్తనాదం విన్న హరి హుటాహుటిని వచ్చి తన సుదర్శన చక్కంతో మకరిని వధించి గజేంద్రుని రక్షించాడు.

Share:

ALWAYS PRAY LORD SAI BABA ON THURSDAY FOR HIS BLESSINGS


సాయిబాబాను గురువారం ఆరాధించండి.. ఆపదలను తొలగించుకోండి....
ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం....
శాంతి మంత్రం సాయిరాం శక్తిపీఠం సాయిరాం...
ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం....
బ్రహ్మతేజం సాయిరాం సృష్టిమూలం సాయిరాం..... జ్ఞానతేజం సాయిరాం రాజయోగం సాయిరాం....
ఆనందసారం సాయిరాం అద్వైతరూపం సాయిరాం...
ఓం ఓం సాయిరాం ఓం షిరిడీ సాయిరాం

Share:

MARRIAGE DAY - SILENCE PLEASE


Share:

MORAL TRUTH - TELUGU CHANDAMAMA STORY


Share:

BEAUTIFUL PENCIL SKETCH OF A VILLAGE WOMEN


Share:

Monday, 24 August 2015

GOOD WIFE


Share:

LORD DATTATREYA - THE AVADHUT GITA


you are the ultimate reality; have no doubt
The self is not something known by the maind;
the self is the very one who knows;
how, then, could you think to know the Self

Share:

SIGNS AND SIGNS WITH HANDS


Share:

SPIRITUAL KNOWLEDGE


Share:

COSTLY RAAKHI WITH ONION


Share:

ACTRESS ZONE - SHRIYAShare:

NO GURU NAME AFTER LEARNING UNDERSTAND


Share:

COMB FOR ITCHING


Share:

NO COPYING OF DRESS WEAR


Share:

SAME 2 SAME ANUSHKHA AND NAYANATHARA


Share:

RUNNING FROM CHAIN SNATCHERS


Share:

ONIONS THIEF


Share:

SHIVOHAM


Share:

Sunday, 23 August 2015

ONION PRICE HIKE IN INDIA


Share:

HUGE DOWRY REQUIREMENT


Share:

INDIAN GODDESS PICS COLLECTIONShare:

EXTRA DOWRY OPTION


Share:

MULTI LINES DESIGNER RANGAVALLI


Share:

ELEPHANT LAKSHMAN POET POSTAGE


Share:

WHY GO TO HOME WITHOUT PERMISSION


Share:

Saturday, 22 August 2015

BIG EYES NAVEL BEAUTY


Share:

PLEASE FOLLOW UP EXAM ANSWERS


Share:

Friday, 21 August 2015

CHARMING AND CHEEKY SRUTHI HASAN
Share:

SHUT UP AND SLEEP


Share:

NEVER CRIED IN MY LIFE


Share:

Thursday, 20 August 2015

WHO IS HE DARLING


Share:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

FLAGS

Flag Counter

Contact:

chodavaramnet@gmail.com

DISCLAIMERTHE CONTENT ON THIS BLOG/SITE ARE THE COLLECTION/GATHERING OF DATA/LINKS/ MATERIALS/ INFORMATION ETC, THAT ARE FREELY AVAILABLE ON THE INTERNET AND ITS WIDE RANGE OF RESOURCES. IF ANY OF THE CONTENT/DATA ETC ON THIS BLOG/SITE ARE OBJECTIONABLE OR VIOLATING ANY COPY RIGHTS, ACTS ETC, THE SAME WILL BE REMOVED AS SOON AS ANY COMPLAINT RECEIVED AND THE AUTHOR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANYTHING.

PLEASE ALLOW 2-3 BUSINESS DAYS FOR AN E-MAIL RESPONSE FOR REMOVING THE OBJECTIONABLE CONTENT.

THIS SITE/BLOG DATA/INFORMATION ETC, IS EXCLUSIVELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSE ONLY