NO BORING JUST ENTERTAINMENT ENJOY

Friday, 28 February 2014

KAREENA BEAUTY


Share:

MARRIAGE PIC OF LORD SIVA AND GODDESS PARVATHI


Share:

SUMMER HOT COOLING TIPS


Share:

WOMEN BEAUTY WITH GOLD FACIAL - ARTICLE IN TELUGU ON GOLD FACIAL FOR WOMENముఖకాంతికి బంగారం

ముఖ కాంతి పెరగాలంటే ‘గోల్డ్ ఫేసియల్’ మంచి ఎంపిక. ఈ ఫేసియల్ అన్ని చర్మతత్త్వాలకు సరిపడుతుంది. మృతకణాలను తొలగించడంలోనూ, ఎండకు కమిలిన చర్మానికి సహజమైన కాంతి తీసుకురావడంలోనూ, ముడతలను తగ్గించడంలోనూ.. ఇలా చాలా రకాల ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది ఈ ఫేసియల్!

ఇంట్లోనే ఫేసియల్...
నాణ్యమైన గోల్డ్ ఫేసియల్ కిట్ కొనుగోలు చేయాలి. ఈ కిట్‌లో గోల్డ్ క్లెన్సర్, గోల్డ్ ఫేసియల్ స్క్రబ్, గోల్డ్ ఫేసియల్ క్రీమ్ లేదా జెల్, గోల్డ్ ఫేసియల్ మాస్క్‌లు ఉంటాయి.

క్లెన్స్: ముందుగా ముఖానికి గోల్డ్ క్లెన్సర్‌ను రాసి, మృదువుగా మసాజ్ చేసి, వెచ్చని నీటితో కడిగి, కాటన్ టవల్‌తో తుడుచుకోవాలి.

స్క్రబ్: మృతకణాలను తొలగించడానికి గోల్డ్ స్క్రబ్ సహాయపడుతుంది.

క్రీమ్: గోల్డ్ క్రీమ్‌ను ముఖానికి, మెడకు రాసి కింద నుంచి పైకి వేళ్లతో స్ట్రోక్స్ ఇస్తూ ఉండాలి. ఈ క్రీమ్.. గోల్డ్ ఫాయిల్, గోల్డ్ పౌడర్, గోధుమ నూనె, కుంకుమపువ్వు, అలొవెరా జెల్, చందనం కలిగి ఉంటుంది. చర్మానికి బాగా ఇంకేలా వేళ్లతో రాసి, తడి క్లాత్‌తో తుడవాలి.

మాస్క్: కిట్‌లోని గోల్డ్ మాస్క్ క్రీమ్ తీసుకొని ముఖానికి, మెడకు రాయాలి. ఇందులో పసుపు, గోల్డ్ ఫాయిల్, అలొవెరా జెల్ ఉంటాయి. ఈ మాస్క్ బాగా ఆరిన తర్వాత చల్లని నీటిని చిలకరించి, శుభ్రపరచాలి.

మాయిశ్చరైజర్: విడిగా నాణ్యమైన మాయిశ్చరైజర్‌ను వేళ్లతో కొద్దిగా తీసుకొని, ముఖానికి, మెడకు రాసి వలయాకారంగా కదలికలు ఇవ్వాలి.

నోట్: 

1. స్క్రబ్ చేసిన తర్వాత ముఖానికి ఆవిరి పట్టడం తగ్గించాలి. ఆవిరికి చర్మం ముడతలు పడే అవకాశం ఉంది.

2. నాణ్యమైన ఉత్పత్తులను వాడితేనే మంచి ఫలితం.
Share:

TELUGU DEVOTIONAL PRAYERS - GODDESS SRI MAHALAKSHMI - ASTALAKSHMI STHOTRAMS IN TELUGU
అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం 


ఆదిలక్ష్మి

సుమనస వందిత సుందరి మాధవి, చంద్ర సహొదరి హేమమయే 
మునిగణ వందిత మోక్షప్రదాయని, మంజుల భాషిణి వేదనుతే | 
పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత, సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ఆదిలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ ||

ధాన్యలక్ష్మి

అయికలి కల్మష నాశిని కామిని, వైదిక రూపిణి వేదమయే
క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి, మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే |
మంగళదాయిని అంబుజవాసిని, దేవగణాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధాన్యలక్ష్మి పరిపాలయ మామ్ ||

ధైర్యలక్ష్మి

జయవరవర్షిణి వైష్ణవి భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే
సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద, ఙ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే |
భవభయహారిణి పాపవిమోచని, సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయహే మధు సూధన కామిని, ధైర్యలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ ||

గజలక్ష్మి

జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని, సర్వఫలప్రద శాస్త్రమయే
రధగజ తురగపదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతే |
హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని, గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయ మామ్ ||

సంతానలక్ష్మి

అయిఖగ వాహిని మోహిని చక్రిణి, రాగవివర్ధిని ఙ్ఞానమయే
గుణగణవారధి లోకహితైషిణి, సప్తస్వర భూషిత గాననుతే |
సకల సురాసుర దేవ మునీశ్వర, మానవ వందిత పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని, సంతానలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ ||

విజయలక్ష్మి

జయ కమలాసిని సద్గతి దాయిని, ఙ్ఞానవికాసిని గానమయే
అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర, భూషిత వాసిత వాద్యనుతే |
కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత, శంకరదేశిక మాన్యపదే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని, విజయలక్ష్మీ పరిపాలయ మామ్ ||

విద్యాలక్ష్మి

ప్రణత సురేశ్వరి భారతి భార్గవి, శోకవినాశిని రత్నమయే
మణిమయ భూషిత కర్ణవిభూషణ, శాంతి సమావృత హాస్యముఖే |
నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి, కామిత ఫలప్రద హస్తయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని, విద్యాలక్ష్మీ సదా పాలయ మామ్ ||

ధనలక్ష్మి

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి-దింధిమి, దుంధుభి నాద సుపూర్ణమయే
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ, శంఖ నినాద సువాద్యనుతే |
వేద పూరాణేతిహాస సుపూజిత, వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని, ధనలక్ష్మి రూపేణా పాలయ మామ్ ||

ఫలశృతి

శ్లో|| అష్టలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి |
విష్ణువక్షః స్థలా రూఢే భక్త మోక్ష ప్రదాయిని ||
శ్లో|| శంఖ చక్రగదాహస్తే విశ్వరూపిణితే జయః |
జగన్మాత్రే చ మోహిన్యై మంగళం శుభ మంగళమ్ ||
Share:

PRINCESS PAINTING


Share:

STUNNING BOLLYWOOD ACTRESS DIPIKA
Share:

GODDESS KANAKA DURGA


Share:

TELUGU ALPHABETS/LANGUAGE FOR ALL


Share:

FACE BOOK LIKES


Share:

Tuesday, 25 February 2014

TOLLYWOOD HOTTIE - GEETHANJALI


Share:

KING KHAN - SHARUKH KHAN


Share:

PARTY RED MODERN DRESS


Share:

STUNNING BEAUTIES IN PAINTINGS

Share:

DESIGNER BRIDAL NECKLACE SET


Share:

BRIDAL GOLDEN SAREE


Share:

WORLD CLASS DESI PAINTINGS

Share:

DWADASA JYOTHIRLINGALU


Share:

BRITNEY PAINTING


Share:

MULTI COLOR ROSES


Share:

STUNNING ROSES


Share:

BEAUTIFUL RARE ROSES


Share:

HEART TOUCHING ROSES


Share:
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

FLAGS

Flag Counter

Contact:

chodavaramnet@gmail.com

DISCLAIMERTHE CONTENT ON THIS BLOG/SITE ARE THE COLLECTION/GATHERING OF DATA/LINKS/ MATERIALS/ INFORMATION ETC, THAT ARE FREELY AVAILABLE ON THE INTERNET AND ITS WIDE RANGE OF RESOURCES. IF ANY OF THE CONTENT/DATA ETC ON THIS BLOG/SITE ARE OBJECTIONABLE OR VIOLATING ANY COPY RIGHTS, ACTS ETC, THE SAME WILL BE REMOVED AS SOON AS ANY COMPLAINT RECEIVED AND THE AUTHOR IS NOT RESPONSIBLE FOR ANYTHING.

PLEASE ALLOW 2-3 BUSINESS DAYS FOR AN E-MAIL RESPONSE FOR REMOVING THE OBJECTIONABLE CONTENT.

THIS SITE/BLOG DATA/INFORMATION ETC, IS EXCLUSIVELY FOR ENTERTAINMENT PURPOSE ONLY